การขอรับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว(พ.ค.ศ.)และพนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการในสถานศึกษา (ค.ค.ศ.)

โพสต์1 มิ.ย. 2559 20:55โดยกลุ่มแผน อุบล5
รายละเอียดตามที่แนบ
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
1 มิ.ย. 2559 20:55
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
1 มิ.ย. 2559 20:56
Comments