การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับวิยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

โพสต์8 ก.พ. 2564 00:27โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2564 00:30 ]
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
ว.4.pdf
(3168k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
8 ก.พ. 2564 00:30
Ċ
ว377.pdf
(1260k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
8 ก.พ. 2564 00:29
Comments