การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)

โพสต์8 พ.ย. 2561 23:52โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ให้โรงเรียนส่งคำสั่งตามสิ่งที่แนบมาภายในวันที่  14 พฤศจิกายน 2561 เป็นอย่างช้า
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
8 พ.ย. 2561 23:52
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
8 พ.ย. 2561 23:52
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
8 พ.ย. 2561 23:52
Comments