การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)

โพสต์9 ต.ค. 2559 19:29โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2559 19:30 ]
เอกสารดังแนบ
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
9 ต.ค. 2559 19:30
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
9 ต.ค. 2559 19:29
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
9 ต.ค. 2559 19:30
Comments