การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562)

โพสต์22 เม.ย. 2562 20:20โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
สพป.อบ.5 ขอให้โรงเรียนดำเนินการประเมินประสิทธิภาพฯ ลูกจ้างประจำในสังกัด และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562 (สำหรับแบบประเมินใช้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
22 เม.ย. 2562 20:20
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
22 เม.ย. 2562 20:20
Comments