การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562)

โพสต์26 เม.ย. 2562 01:15โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
26 เม.ย. 2562 01:15
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
26 เม.ย. 2562 01:16
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
26 เม.ย. 2562 01:15
Comments