การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2562)

โพสต์11 ก.ย. 2562 02:02โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
11 ก.ย. 2562 02:02
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
11 ก.ย. 2562 02:02
Comments