การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2563)

โพสต์17 ก.ย. 2563 19:41โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
17 ก.ย. 2563 19:42
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
17 ก.ย. 2563 19:42
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
17 ก.ย. 2563 19:43
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
17 ก.ย. 2563 19:41
Comments