การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)

โพสต์26 ส.ค. 2559 03:13โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ให้โรงเรียนดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครู เลขที่ตำแหน่ง เงินเดือน จากสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)
2.ถ้าข้อมูลมีความถูกต้องให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนับตัวที่ส่งมาให้ สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)
3.ส่งข้อมูลอย่างช้าภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 (ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ห้องประชาสัมพันธ์เดิม ติดห้องประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร)
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
26 ส.ค. 2559 03:15
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
26 ส.ค. 2559 03:13
Comments