การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

โพสต์3 ก.ย. 2563 20:44โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ก.ย. 2563 20:44
ċ
สิ่งที่ส่งมาด้วย1-6.rar
(6476k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
7 ก.ย. 2563 18:53
Comments