การเลื่อนเงินเดือนกรณีได้รับวิทยฐานะเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

โพสต์15 พ.ย. 2559 18:16โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
เนื่องจากข้าราชการการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงต้องถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของโรงเรียน(ครูไม่มีวิทยฐานะ) ดังนั้นจึงแจ้งให้มารับคำสั่งถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของโรงเรียนได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติโดยด่วน เอกสารดังแนบ