การนำส่งใช้เงินยืม คุรุพัฒนา ครั้งที่ 2

โพสต์24 ก.พ. 2562 22:28โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
       แจ้งข้าราชการครูในสังกัด ส่งเอกสารการส่งใช้เงินยืม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณปี 2561 ภายในวันพุธที่ 27  กุมภาพันธ์  2562 หากไม่นำส่งภายในเวลาที่กำหนด จะดำเนินการหักเงินเดือน ตามระเบียบการยืมเงินราชการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
24 ก.พ. 2562 22:28
Comments