การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์3 ส.ค. 2559 19:55โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ส.ค. 2559 19:55
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ส.ค. 2559 19:55
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ส.ค. 2559 19:55
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ส.ค. 2559 19:55
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ส.ค. 2559 19:55
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ส.ค. 2559 19:55
Comments