การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์21 พ.ค. 2560 22:20โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
21 พ.ค. 2560 22:20
Comments