การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์28 ม.ค. 2561 23:35โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
28 ม.ค. 2561 23:35
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
28 ม.ค. 2561 23:35
Comments