การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์22 พ.ค. 2561 01:00โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการพัฒนา
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
22 พ.ค. 2561 01:00
Comments