การพัฒนาครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์25 ธ.ค. 2559 18:04โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งข้าราชการครูเข้าอบรมพัฒนาครู 5 กลุ่มสาระ ตามรายชื่อเข้าอบรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ