การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภาระกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

โพสต์25 มิ.ย. 2562 00:45โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามรายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
25 มิ.ย. 2562 00:45
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
25 มิ.ย. 2562 00:45
Comments