การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐานด้วยระบบTEPE Online

โพสต์17 เม.ย. 2561 00:27โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัด แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ 
และให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาส่งใบสมัคร
Ċ
Scan1.PDF
(149k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
17 เม.ย. 2561 00:27
Comments