การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ประจำปี 2562

โพสต์14 ก.ค. 2562 20:57โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา และเข้ารับการอบรมชี้แจ้ง
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
14 ก.ค. 2562 20:57
Comments