การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปี ๒๕๖๓

โพสต์15 ธ.ค. 2562 18:43โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ราบละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
15 ธ.ค. 2562 18:43
Comments