การพิจาณาบุคลากรดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์11 ม.ค. 2560 20:44โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วย  จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภารัฐและเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมวันกีฬา แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขอความร่วมมือท่านได้พิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด ที่สมควรได้รับพิจารณาเป็นบุคลากรกีฬาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ โดยพิจารณาตามหลักเกณฐ์ฯ ทั้งนี้ขอความร่วมมือส่งแบบเสนอรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ สอบถามข้อมูลได้ที่  สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี โทร
089-7178961
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
11 ม.ค. 2560 20:44
Comments