การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.รับรอง

โพสต์22 พ.ค. 2563 00:38โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
22 พ.ค. 2563 00:38
Comments