การปรับปรุงแก้ไขนักเรียนด้อยโอกาสในระบบ dmc

โพสต์13 มิ.ย. 2559 01:40โดยนางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง
สพฐ ได้ทำการเปิดระบบในส่วนของนักเรียนด้อยโอกาสในระบบ dmc ให้โรงเรียนที่ยังรายงานไม่เสร็จดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าว โดยให้ดำเนินการเสร็จภายในวันที่ 17 มิ.ย. 59 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง,
13 มิ.ย. 2559 01:40
Comments