การปรับปรุงแก้ไขนักเรียนด้อยโอกาสในระบบ dmc

โพสต์13 มิ.ย. 2559 01:40โดยjatuporn thanakityingyong
สพฐ ได้ทำการเปิดระบบในส่วนของนักเรียนด้อยโอกาสในระบบ dmc ให้โรงเรียนที่ยังรายงานไม่เสร็จดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าว โดยให้ดำเนินการเสร็จภายในวันที่ 17 มิ.ย. 59 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Comments