การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์26 เม.ย. 2559 20:24โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 17 โรงเรียนที่มีรายชื่อ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ