การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผ่านระบบOnline

โพสต์19 ม.ค. 2560 21:52โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
19 ม.ค. 2560 21:52
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
19 ม.ค. 2560 21:52
Comments