การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ ว10 ว11(PA)

โพสต์28 ต.ค. 2564 00:24โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2564 00:28 ]
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
28 ต.ค. 2564 00:27
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
28 ต.ค. 2564 00:27
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
28 ต.ค. 2564 00:27
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
28 ต.ค. 2564 00:27
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
28 ต.ค. 2564 00:24
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
28 ต.ค. 2564 00:24
Comments