การประชุมเชิงปฏิบัติการ พิมพ์รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนผ่านโรงเรียน

โพสต์9 มิ.ย. 2562 19:22โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ขอเชิญบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาได้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และให้แจ้งรายชื่อ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ą
กลุ่มการเงิน อุบล5,
9 มิ.ย. 2562 19:22
ą
กลุ่มการเงิน อุบล5,
9 มิ.ย. 2562 19:22
Comments