การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค

โพสต์27 ก.ค. 2559 21:47โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียน 29 โรงเรียน ที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดตามไฟล์แนบ