การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามกิจกรรม 4H's(Head,Hand,Health,Heart)

โพสต์24 พ.ค. 2559 20:37โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ขอเชิญโรงเรียนนำร่องโครงการ จำนวน 126 โรง เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.30น.-17.00 น.ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
24 พ.ค. 2559 20:37
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
24 พ.ค. 2559 20:38
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
24 พ.ค. 2559 20:38
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
24 พ.ค. 2559 20:38
Comments