การประชุมตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.

โพสต์2 ส.ค. 2563 20:34โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ประทานเครือข่ายสถานศึกษา

       ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้มีการประชุมตัวแทน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ในวันที่ 8 ส.ค.63 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต1 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
2 ส.ค. 2563 20:34
Comments