การประชุมทบทวนการบันทึกข้อมูลผลการเรียนนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรม School MIS

โพสต์17 ต.ค. 2561 20:25โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

กำหนดการประชุมทบทวนการบันทึกข้อมูลผลการเรียนนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรม School MIS

        วันที่  26   ตุลาคม  2561

ณ  หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 

วันที่  26  ตุลาคม  2561

        07.30 – 08.45  น.                 รายงานตัว

        09.00 – 10.00 น.                  พิธีเปิดการประชุม  (ประธาน : ดร.ถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.5 )

        10.00 – 11.0o. น.                 ระเบียบการออกเอกสารการศึกษา (ปพ.1  ปพ.2 และ ปพ..3 )

        11.00 – 12.00 น.                  การจัดทำโครงสร้างหลักสูตร

        12.00 – 13.00 น.                  พัก รับประทานอาหารกลางวัน

        13..00 – 15.30 น.                 การใช้โปรแกรม School  MIS  บันทึกข้อมูล

        15.30- 16.30 น.                   ถาม – ตอบ ปัญหาที่พบ

        16.30 น.                    ปิดการประชุม  

 

........................................................................

 

 

 

ĉ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
17 ต.ค. 2561 20:25
Comments