การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์15 ธ.ค. 2563 19:18โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2563 23:22 ]
แจ้งโรงเรียนแจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินและผู้เข้ารับการประเมิน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
15 ธ.ค. 2563 23:22
Comments