การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์18 มี.ค. 2561 23:42โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียดดังแนบ
***หมายเหตุ***
ให้กรรมการคนที่2และคนที่3นำสำเนาสมุดเยี่ยม-ประเมินมารับค่าตอบแทนได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ อ.มัลลิกา  วงษาเคน
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
18 มี.ค. 2561 23:42
Comments