การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์30 ก.ย. 2561 21:58โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัดแจ้งครูที่ยื่นขอรับการประเมินจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อรอรับการประเมิน
แจ้งโรงเรียนในสังกัดแจ้งครูที่ได้รับการแต้งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
30 ก.ย. 2561 21:58
Comments