การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์4 มิ.ย. 2562 01:21โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ให้โรงเรียนแจ้งครูที่มีรายชื่อเตรียมเอกสารหลักฐานต่างเพื่อรอรับการประเมิน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 มิ.ย. 2562 01:21
Comments