การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์2 ต.ค. 2562 19:35โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนแจ้งคณะกรรมการและผู้เข้ารับการประเมิน
รายละเะอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
2 ต.ค. 2562 19:35
Comments