การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์5 ม.ค. 2563 21:03โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
จำนวน 1 ราย
รายละเอียดดังเอกสารแบล
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
5 ม.ค. 2563 21:03
Comments