การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์10 ส.ค. 2563 22:43โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนแจ้งผู้ยื่นขอประเมินเตรียมรับการประเมินและแจ้งผู้ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการไปตรวจประเมิน
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
10 ส.ค. 2563 22:43
Comments