การประเมินความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ปีงบประมาณ 2559

โพสต์14 ธ.ค. 2559 02:08โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ĉ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
14 ธ.ค. 2559 18:14
Comments