การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์16 ก.พ. 2560 20:15โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
สพป.อบ.5 ให้โรงเรียนแจ้งและอนุญาตให้ครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนละ 1 คนเข้าร่วมการประชุมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
16 ก.พ. 2560 20:15
Comments