การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 19:33โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
เอกสารดังแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
18 มิ.ย. 2562 19:39
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
18 มิ.ย. 2562 19:34
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
18 มิ.ย. 2562 19:34
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
18 มิ.ย. 2562 19:34
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
18 มิ.ย. 2562 19:33
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
18 มิ.ย. 2562 19:34
Comments