การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นช่างไฟฟ้า

โพสต์4 ก.ค. 2559 20:48โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ตามไฟล์ที่แนบ
ą
Scan1.JPG
(566k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 ก.ค. 2559 20:48
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 ก.ค. 2559 20:48
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 ก.ค. 2559 20:48
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 ก.ค. 2559 20:48
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 ก.ค. 2559 20:48
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 ก.ค. 2559 20:48
Comments