การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)

โพสต์1 มี.ค. 2559 00:26โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2559 19:42 ]
เอกสารดังแนบ ฉบับที่ถูกต้องแก้ไขรายชื่อประธานเครือข่าย
หมายเหตุ..ให้ผู้บริหารสถานศึกษาปริ้นแบบประกอบการประเมินเพื่อรอรับการประเมิน ตามเอกสารที่ส่งมาให้
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
1 มี.ค. 2559 20:20
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
1 มี.ค. 2559 00:29
Comments