การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

โพสต์27 ส.ค. 2561 22:16โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
เอกสารดังแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
27 ส.ค. 2561 22:16
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
27 ส.ค. 2561 22:17
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
27 ส.ค. 2561 22:18
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
27 ส.ค. 2561 22:18
Comments