การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

โพสต์19 ส.ค. 2562 23:18โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
เรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 42 โรงเรียน
เรียนคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล/กรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
19 ส.ค. 2562 23:18
Comments