การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

โพสต์16 พ.ค. 2564 23:55โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2564 22:12 ]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล  
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
17 พ.ค. 2564 22:12
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
16 พ.ค. 2564 23:55
Comments