>การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกา สังกัดสพฐ.

โพสต์12 ธ.ค. 2561 18:54โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกา สังกัดสพฐ.ระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ą
001.jpg
(1126k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
12 ธ.ค. 2561 19:55
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
12 ธ.ค. 2561 18:57
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
12 ธ.ค. 2561 20:00
Comments