===>> การรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ 2560

โพสต์21 ก.ย. 2560 22:21โดยกลุ่มแผน อุบล5
สพป.อบ.5 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ภายในวันที่  22  กันยายน  2560  รายละเอียดตามที่แนบ
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
21 ก.ย. 2560 22:21
Comments