การรายงานข้อมูลการได้รับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ทางระบบ e-MES

โพสต์19 พ.ค. 2559 02:34โดยกลุ่มแผน อุบล5

หนังสือแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับหนังสือเรียน ทางระบบ e-MES   ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2559  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ą
กลุ่มแผน อุบล5,
19 พ.ค. 2559 02:34
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
19 พ.ค. 2559 02:38
Comments